تصویر سازی ذهنی

تصویر سازی ذهنی ذهنی و تاثیر آن بر ضمیر ناخود‌آگاه,تصویرسازی ذهنی مهارتی است اکتسابی و براساس خلاقیت و ربطی به هوش و ذکاوت ندارد. برای همه افراد و در تمام سنین کاربردی است.

دکمه بازگشت به بالا